Sorg-villa (Leányfalu)
| |

Sorg-villa (Leányfalu)

A leányfalui utcafronton korabeli kovácsoltvas kapukkal megszakított, ódon kőkerítés sejteti, hogy valami egyedi rejtőzik a falak mögött. A lépcsővel tagolt, kőpadokkal övezett kerti gyalogúton elindulva hamarosan elénk tárul az Amber Bride by Sorg Villa villaépület.

Sorg-villa története

A villa épületének helyet adó leányfalui birtokot Lingel János, a híres bútorgyár alapító Lingel Károly kisebbik fia vásárolta 1902-ben. Nagyméretű, bajor típusú kastélyt épített, parkosította a kertet, a domboldalba pedig gyümölcsöst telepített. Az ingatlan 1938-ig volt a Lingel család tulajdonában, akkor adták el Nagykovácsi Milenkónak, a Holzer Divatház, később Úttörő Áruházként ismert fővárosi üzletközpont akkori tulajdonosának. A források szerint a gazdag kereskedő súlyosan szívbeteg felesége nem tudott feljárni a házhoz vezető meredek úton, ezért hamar túladtak rajta.

A villát 1939-ben vásárolta meg a Sorg család. Idősebb Sorg Antal a XX. század első felének legfoglalkoztatottabb és az egyik legnagyobb építőipari cégének tulajdonosa volt. Tevékenysége a kisebb munkáktól kezdve a budapesti nagyberuházások építéséig mindent felölelt. A nagyobb épületek terveit olyan építészekkel készíttették el, mint Lechner Jenő vagy Alpár Ignác. Sorg Antal az 1920-as években a „kormányzó építőmestere” lett, 1928-ban kornányfőtanácsosi címet is kapott, családja pedig baráti viszonyt ápolt a Horthy-famíliával. A leányfalusi kastélyt idősebb fia, ifjabb Sorg Antal építtette át, és 1943-ra nyerte el teljes pompáját.

A Magyar Építőművészet folyóirat 1943. augusztusi száma részletes leírással és számos fotóval mutatja be a birtokot.

„A ház építtetője évekig élt Amerikában, hosszabb időt töltött az argentínai Córdobában, ahol a legtisztább koloniális stílus fejlődött ki. Ott szerzett élményeit öntötte tehát téglába-fába-kőbe, amikor (…) egy dél-amerikai palotát emelt a Duna partján. A neves képző- és iparművész, Falus Elek kapta a megbízást a megvalósításra, és a folyóirat képei bizonyítják, hogy nem is otthont, inkább műtárgyat alkotott. A romantikus, tornyos palota tágas és mégis otthonos belsőt rejtett, ahol csodás egységbe olvadtak a robusztus bútorok, a kovácsoltvas rácsok, a súlyos kárpitok és persze a modern élet olyan kellékei, mint a központi fűtés és az étellift. A kertből pedig nem hiányozhatott a teniszpálya és az autógarázs.”

Mindez a második világháború idején történt. A front közeledtével 1944 végén a Sorg fiúk családjaikkal együtt Németországba, majd onnan Argentínába költöztek. Idősebb Sorg Antal nem hagyta el az országot, a kommunista hatalom pedig 1946-ban perbe fogta. Népbírósági ítélet nyomán vállalatát felszámolták, vagyonát elkobozták őt pedig letartóztatták, bebörtönözték, melynek következtében 1948-ban, a hivatalos jegyzőkönyv szerint „végelgyengülésben” elhalálozott.

A Sorg-villa a háború végén volt szovjet főhadiszállás is, majd államosították, így vált Tildy Zoltán köztársasági elnöki nyaralójává, utána pedig az állampárt vezetőinek elzárt pihenőhelyévé. Érdekesség, hogy levéltári források szerint:

„1956. november 16-án Leányfalun Georgij Malenkov, Mihail Szuszlov, Ivan Szerov hadseregtábornok és Kádár János részvételével szigorúan titkos találkozót tartanak. A szovjetek ismertetik Kádárral a Nagy Imre-csoport elrablásának és Romániába deportálásának tervét; Kádár, anélkül,hogy a kormányt tájékoztatná, beleegyezését adja a tervhez. E titkos tárgyalás helyszíne a kormányüdülőként szolgáló egykori Sorg –villa.”

Kádár János a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára ezt követően magánnyaralóként használta a terebélyes, 7 hektáros kerttel rendelkező ingatlant. A helyiek számos anekdotát ismernek a „Kádár-villa” időszakából.

A rendszerváltást követően az épület egy évtizedig Villa Étterem néven exkluzív vendéglátó- és szálláshelyként működött az MSZP-hez kötődő gazdasági szervezet tulajdonában, miközben a filmesek is felfedezték a hely egyedi atmoszféráját, mozifilmeknek és tévéműsoroknak szolgált díszletéül az egyedi helyszín. Az 1998-as választások után az ingatlan az államkincstár vagyonába került, amit az akkori vezetés kormányüdülőként kívánt hasznosítani. Sajtóhírek szerint 2002 körül történt meg a villa „kifosztása” is, az addig egykori pompájában, eredeti dísztárgyaival gazdagon felszerelt épület páratlan berendezési tárgyai (festmények, csillárok, velencei tükrök, étkészletek, óndísztárgyak, bútorok, szőnyegek, stb.) eltűntek. Az ingatlan pedig az enyészeté lett.

2003-ban „lakossági kezdeményezésre” a teljes ingatlant műemléki védettség alá vonták. 2006-ban a pusztuló villát az állam az önkormányzat tulajdonába helyezte, az akkori faluvezetés 20 millió forint értékben vásárolt meg egykori berendezési tárgyakat. Sajtóhírek szerint, amikor az ingatlan a kincstár birtokába került, másfél milliárd forintra taksálták értékét. Miután a település megkapta, az akkori faluvezetés néhány hónapon belül értékesíteni kívánta 380 millió forintért. Mindez éppen a 2006-os önkormányzati választások kampányában történt, az ingatlan eladását a közfelháborodás hatására végül visszavonták. Az új testület ennek duplájáért, 650 millió forintért hirdette meg 2007-ben az ingatlant, azzal a megkötéssel, hogy a villa eladása idegenforgalmi célokat kell szolgáljon. Komoly vételi szándék azonban nem került az egymást követő képviselő-testületek elé, és csupán filmforgatások előtt nyílt ki nagy ritkán a Sorg-villa egyre rozsdásabb kapuja.

A 2014-ben megválasztott faluvezetés úgy döntött, hogy új életet lehel a kihasználatlan villába. Az önkormányzat elvégeztette a legfontosabb karbantartási munkákat, megszüntette a beázásokat, rendezte a kastély környezetét. Az egyik melléképületet a helyi cserkészcsapatnak engedte át használatra, melyet ők tartanak rendben. Az önkormányzat nemcsak megóvta az egyedülállóan szép épületet a további pusztulástól, de alkalmassá is tette rendezvények megtartására. Marketingtevékenységgel, médiamegjelenésekkel és több országos sajtóvisszhangot kiváltott kulturális rendezvénnyel irányított nagyobb figyelmet a Sorg-villára. 2018-ban és 2019-ben már szinte az összes nyári hétvégén sikerült rendezvényekre, esküvői alkalmakra bérbe adni a villát. Nem csoda, hiszen ennél ideálisabb és romantikusabb esküvői helyszínt a főváros vonzáskörzetében nehéz lenne találni. Emellett egyre gyakrabban érkeznek filmes stábok is a helyszínre. A Sorg-villa immár jelentős bevételt és hírnevet hoz Leányfalu számára.

A jelenleg is műemléki védelem alatt álló, összességében 2500 négyzetméternyi építmény és a 71.200 négyzetméternyi földterület fenntartása és méltó hasznosítása azonban feszegeti az önkormányzat jelenlegi lehetőségeit, ezért a település komoly befektetők jelentkezését várja a Sorg-villa hosszú távú hasznosítása érdekében.

(Forrás: Leányfalu honlapja)

Sorg-villa leírása

A főút mentén a villa kertjét kváderezett díszítésű, tagolt kerítés határolja. A villaépület tengelyében a kerítést gyalogbejáró, a telek déli szélén kocsibejáró töri át. A gyalogbejáró félkörzáródású nyílásában míves kovácsoltvas rács enged bepillantást a kertbe, a kapu kiemelkedő, tagozott párkányán kétoldalt, illetve a kerítés következő szegleténél vázák állnak. A kocsibejáró szintén míves kovácsoltvas kapuráccsal alakított.

Az épület kertje három szinten fekszik, ezeken vezet át a villaépület tengelyében a gyalogkaputól induló, a lejtős talajszintnek megfelelően lépcsővel tagolt, kőpadokkal övezett kerti gyalogút. A telek déli széle mentén kocsiút vezet a villaépület udvarára.

A villaépület közel téglány alaprajzú, egyemeletes főépületből, valamint a hozzá 45 fokban kapcsolódó keskeny, egyemeletes szárnyépületből áll.

(Forrás: Műemlékem)

Látnivalók a környéken

Hol található?

Képek

A képekért köszönet Fazekas Szilviának!

Ezek is érdekelhetnek