Az alábbi nyilatkozat a hatályos törvények alapján összeállított Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) az alábbi weboldalra vonatkozóan:

Honlap címe: amultemlekei.hu

Honlap tulajdonosa, üzemeltetője: Radó Péter (magánszemély)

Tárhelyszolgáltató: RackForest Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az Adatkezelési tájékoztató érvénybe lépésének időpontja: 2021.04.12.

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya: érvénybe lépéstől visszavonásig.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679) Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

A honlap tulajdonosa Felhasználó azonosítására szolgáló személyes adatokat nem gyűjt!

Kizárólag a honlap működésével kapcsolatos, személyes adatokat nem igénylő szolgáltatások üzemelnek a honlapon (p. cookie-k), amelyek nem alkalmasak a Felhasználó beazonosítására!

Fogalmak

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Felhasználó: a honlap szolgáltatásait igénybe vevő fél.

Személyes adatok köre

Az Adatkezelő a Felhasználó következő adatait kezelheti a honlap szolgáltatásai igénybevételéhez: nem, életkor, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

Cookie-k

A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. Ezek segítségével a Felhasználó igényeihez igazított tartalom jeleníthető meg.

A honlap a szolgáltatások jobb minősége miatt cookie-kat használ. A Felhasználó a honlap első látogatásakor hozzájárulhat a használatukhoz vagy megtagadhatja. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a honlap működése nem teljes értékű.

A munkamenet cookie-k a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. Ezek a böngésző bezárásával törlődnek a számítógépről.

A használatot megkönnyítő kényelmi cookie-k személyes adatot nem rögzítenek, ez tárolja az elfogadott tájékoztatót. Időtartama 1 hónap, ezután a Felhasználónak újból el kell fogadni az első belépéskor a Tájékoztatót.

A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely képes azonosítani a Felhasználót.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, a böngésző Beállítások menüpontban.

Google Analytics

A honlap igénybe veszi a Google Inc által üzemeltetett Google Analytics alkalmazást.

A Google Analytics szintén használ cookie-kat, amelyek segítségével lehet elemezni a Felhasználó által látogatott honlap használatát. Ez szintén elősegíti a honlap minél jobb minőségi fejlődését.

Az adatokat a Google szerverei tárolják, de mindezt kódolva, hogy a Felhasználót ne lehessen azonosítani.

Közösségi oldalak

A honlap rendelkezik közösségi oldalakkal, amelyek segítségével népszerűsíti a honlapot és a szolgáltatásokat. Az Adatkezelő az itt hozzájutott adatokat nem használja fel semmilyen formában sem.

Közösségi oldalak elérhetőségei: Facebook, Instagram

A közösségi oldalak adatkezelését az adott közösségi oldal adatkezelője folytatja, a honlap tulajdonosa vele semmilyen kapcsolatban nem áll.

Minden közösségi oldalon lévő személyes adat kezelése az adott közösségi oldal szabályai szerint történik.

Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Tájékoztatót.

A Felhasználó az ezt követő honlap látogatásával és használatával a módosítást elfogadja.

Jogsértés esetén panasznyújtás

Amennyiben a Felhasználó jogsértést, bármilyen adatkezelési problémát tapasztal, a következő elérhetőségen jelezheti ezt:

A Felhasználónak joga van a lakóhelye szerinti bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

A lakóhely szerinti bíróság elérhetősége a https://birosag.hu honlapon található.

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016.04.27-én elfogadott 2016/679 rendelete az általános adatvédelemről magyar nyelven itt megtekinthető és letölthető!