Somssich-kastély (Mike)
| |

Somssich-kastély (Mike)

A Somssich-család a somogyi vidéken régen híres és gazdag család volt, akiknek a csodás ormándpusztai kastélyon kívül Mike faluban is található egy kastélya. Sajnos nagyon rossz állapotban…

Somssich-kastély története

1745-ben került a falu a Somssich család birtokába. A kastély 1821-ben épült, kétszintes klasszicista épület, amelyet a falu akkori legnagyobb birtokosa, gróf Somssich Pongrácz építtette. Ő volt, aki magát a falut is újra benépesítette.

A kastély mögötti területen található a mauzóleum, melyet egy kis tó partján gróf Sommsich Imre építtetett 1867-ben, húszévesen elhunyt fia, Pongrác síremlékéül. A második világháborúban ezt is és a temetői családi kriptát is feldúlták, az önkormányzat 1991-ben helyeztette közös sírba az egykori birtokosok földi maradványait.

Az uradalmi major legtöbb gazdasági épülete a török hódoltságból fennmaradt romok tégláiból épült. (A falu déli határán török sánc húzódik, mely egy török erődítmény maradványa.)

Az épületet később átalakították, irodák nyíltak az egykori kastélyban. Jelenleg romos, megközelíteni tilos, magántulajdonba került. A tetejét több éve már hogy fólia borítja, melyet szintén kikezdett az idő.

A kastélyt körülvevő parkban számos értékes, védett fa áll, köztük egy kétszáz éves bükkfa, amely helyi védelmet élvez. A helybeliek az utóbbi évtizedben fokozott gondossággal ápolják, szépítik ezt a parkot. Kis parkerdőt létesítettek benne pihenővel, kavicsos utakkal, gyaloghidakkal.

(Forrás: Geocaching)

Látnivalók a környéken

Hol található?

Képek

A képekért köszönet Báté Attilának!

Ezek is érdekelhetnek