Semsey-kastély (Balmazújváros)
| |

Semsey-kastély (Balmazújváros)

A klasszicista stílusjegyeket hordozó Semsey-kastély Balmazújváros szívében, a fő téren található. Funkcióját tekintve ma már múzeumként szolgál.

Semsey-kastély története

A balmazújvárosi Semsey-kastély a XVIII–XIX. század fordulópontján, pontosabban 1796 és 1805 között épült Semsey Andor megbízásából.

A város első kastélyait a siklósi Andrássy családhoz köthetjük. 1753-ban Mária Terézia Andrássy Zsigmondnak adományozta Balmazújvárost, akitől az uralmat két fia veszi át (ifj. Andrássy Zsigmond és István).

Andrássy István és felesége a mai kastély helyén álló ún. földesúri kastélyban lakott, amelyhez külön istálló és tiszttartó lakás tartozott. Az ifjabb Andrássy Zsigmond a kúriában lakott, amelyet akkor „kis kastélynak” neveztek, s ezt az épületet 2003-ban bontották le. Zsigmond tulajdonában volt ugyanakkor a mára már szintén megsemmisült Karácsonyfoknál álló kúria is. A fent említett két Andrássy fiú örökös nélkül halt meg, így a birtok visszaszállt a koronára. 1798-ban I. Ferenc Semsey Andrásnak adományozza a területet, aki a ma is álló kastélyt építette.

Az új kastély a korábbi „földesúri kastély” helyén épült, a munkálatok már 1798-ban elkezdődtek az Andrássy család által felhalmozott építőanyagból, ugyanis ők új, reprezentatív rezidenciát akartak építeni. Egy későbbi tiszttartói levélből tudjuk, hogy Semsey András már 1805-re elkészült az új kastéllyal és a hozzá kapcsolódó több hektáros kastélykerttel.

Az ő nevükhöz fűződik továbbá a német lakosság Újvárosra telepítése is 1766-ban. A falu 1798-ban a Semsey család birtoka lett. A Semseyek Kassa környékéről telepítettek a faluba félszlovák katolikusokat uradalmi cselédnek. A XIX. század második felében megindult itt is a kapitalizálódás. A már korábban is differenciált lakosság rétegződése felgyorsult.

A kastélyt a XIX. század végéig folyamatosan használták, utána már csökkentett bútorral csak vadászatokra, többnyire csak a jószágigazgató lakta. A kastély utolsó Semsey családból származó tulajdonosa Semsey András Andor, aki 1941-től Argentínában élt.

Semsey-kastély leírása

Az épületnek 1805-ös újjáépítéséről nincs az építési stílusra vonatkozó információ, de valószínű, hogy a késő barokkos jegyek uralkodtak az akkori díszes épületen.

A mostani késő klasszicista stílusát az 1840 körüli átépítés során nyerte el. A debreceni utcai homlokzat középső, hangsúlyos rizalitán jó hajlású timpanon nyugszik, melyet négy ion pillér támaszt alá. A timpanon közepét valamikor a Semsey család 1401-ben Zsigmond királytól nyert címere díszítette.

A kastély az őt övező hajdani kastélykert délnyugati részén áll, téglalap alaprajzú klasszicista épület. A délnyugati oldalon középrizalittal és oldalrizalitokkal vízszintesen tagolt homlokzatot figyelhetünk meg, amelyeket 1+2+3+2+1 arányban tovább tagolnak fanyílások. A középső rizalit felett, a timpanonban egykor a Zsigmond királytól nyert köznemesi címer állt, napjainkban pedig a család grófi címere ékeskedik az épületen. A középső részt a timpanon alatt négy ión fejezetű pilaszter osztja három részre. Az északkeleti oldalon, az épületen csak középen van rizalit, így három közel egyforma nagyságú falsík keletkezik, amelyet 4+5+4 arányban tovább tagolnak nyílászárók. Középen négy dórszerű pilléreken nyugvó kocsiáthajtót láthatunk, amelynek lapos tetejét hajdan süttői márvány borította. Az épület középső tengelyében osztott kazettás ajtók vannak, az első szinten az erkélyre a kijárat, a földszinten pedig a hajdani főbejárat helyezkedik el.

A földszinten a pillérekkel szemben négy dór pilasztert fedezhetünk fel, az emeleten pedig összesen hatot, mert a rizalit szélénél is van még plusz egy-egy. A középső kiugrást felül egy fogazott főpárkány zárja, amely alatt az épületet teljes egészébe körülfutó osztópárkány található, amely közvetlenül az emeleti falpilléreken nyugszik, a fentihez hasonló párkány található a két szint találkozásánál.

A régi udvarházak jellegének megfelelően a főbejárat az udvar felől alakították ki, négy kőoszlopon álló kocsialáhajtóval, amelynek díszes, vasrácsos mellvédkorláttal körülvett lapos födéme az emeletről kijáró, nagyméretű teraszbak készült. A kastély alatt egy hatalmas, boltíves pincerendszer húzódik.

(Forrás: Wikipédia)

Látnivalók a környéken

Hol található?

Képek

A képekért köszönet Gál Gabriellának!

Ezek is érdekelhetnek