Ostffy-Weöres kastély (Ostffyasszonyfa)
| |

Ostffy-Weöres kastély (Ostffyasszonyfa)

Ostffyasszonyfa a Kemenes-vidék történelmi emlékekben egyik leggazdagabb települése. Egyik látnivalója az elég leromlott állapotú Ostffy-Weöres kastély.

Ostffy-Weöres kastély története

A mai kastély két fázisban épült: földszinti részét a Weöres család a 19. század első felében építtette klasszicista stílusban. A família ezt -a hagyomány szerint- az 1850-es évek közepén bővítette egy emelettel, ekkor csatolták hozzá a T-alakban hátranyúló lépcsőházat, és ekkor kapta romantikus és historizáló (eklektikus) stílusú díszítőelemeit a rezidencia.

A kastélyt 1916-ban Weöres Istvántól Ostffy Lajos Sopron- és Vas vármegyei főispán vásárolta meg, aki 1919. február 9-én átengedte a község számára, evangélikus lelkészlakás, orvoslakás és körzeti orvosi rendelő céljára. Az 1945-ös államosítást követően ÁFÉSZ vegyes- és italbolt működött falai között.

A kastély hosszabb külföldi magántulajdonban után 2016-ban került magyar tulajdonba, akinek reménykeltő tervei vannak a felújítást követő hasznosításra. (Én 2021 júniusában jártam a kastélynál, sajnos felújítás nyomát sem lehetett látni.)

Ostffy-Weöres kastély leírása

A szabadon álló egyemeletes épület háromtengelyes középrizalitja és a főhomlokzata az utcai frontra néz. Az épület az idők folyamán több funkciót látott el, így a középrizalit középső ablakát ajtóvá alakították át, eléje vaskorlátos lépcsőt építettek. ezzel a földszint elvesztette eredeti szépségét. Az emeleti ablakok félköríves záródásuak és figurélis zárókővel ellátottak. Az emeleti ablakokat ion oszlopokra emlékeztető lizénák választják el egymástól. Az ablakok szemöldökpárkánya egyben zárófejezete is a lizéniáknak és a lpja a fogsormintás vízszintes díszítő sávnak, amely felett női fejet levélminták öveznek.

A rizalit zárópárkánya a tetőzet fölé emelkedik, melyet indás konzolok díszítenek. Alatta a padlástér magasságában táblás fűzérdíszek és rozetták vannak. Az emeleti ablakok köténydíszei férfifejet fognak körül indás díszítéssel. Az épület ablaki tört sávosan díszítettek.

A kastély keleti oldalán elhelyezett rizalitban képezték ki a lépcsőházat. Alsó és felső fogadó helyiségeket többszörösen átépítették, úgyszintén a lakószobákat is. A földszinti helyiségek boltívesek, az emeletiek síkmennyezetüek.

(Forrás: Ostffyasszonyfa honlapja)

Látnivalók a környéken

Hol található?

Képek

Ezek is érdekelhetnek