Esterházy templom és mauzóleum (Ganna)
| |

Esterházy templom és mauzóleum (Ganna)

Az Esterházy templom és mauzóleum vagy másik nevén Szent Kereszt felmagasztalása templom a Bakony lábánál fekvő Ganna faluban áll, melynek altemplomában az Esterházy család mauzóleuma található.

Esterházy templom és mauzóleum története

A Nagygannán 1770-ben épült fatemplom helyett új templom építését határozta el gróf Esterházy Miklós 1808-ban. Az építkezést 1812-ben Charles Moreau francia építész tervei alapján kezdte el Joseph Czehmaister tatai építőmester, de egy év múlva visszavonták megbízatását és a munkát Josef Franz Engel az Esterházy család bauinspektora folytatta. A több mint 300 ezer forintot felemésztő építkezés befejeztével a templomot 1818 nyarán szentelték fel.

A templom központja a felmagasított szinten elhelyezkedő kör alakú hajótér, melybe négyszögletes előcsarnokon át lehet bejutni. A bejáratot két kétkarú lépcsőn és egy kétoszlopos portikuszon keresztül lehet megközelíteni. A portikusz tetején egy timpanon látható, melynek akantuszmotívuma a templom egyedüli külső dísze.

Az épület központi tömegéhez kétoldalt egy-egy négytengelyes szárnyépülettel csatlakozik két zömök, háromszintes torony. A templom homlokzata kiegyensúlyozott és zárt, a hátsó nézet a kismartoni kastély Moreau által tervezett, de teljesen nem kiépített kerti homlokzatára hasonlít.

A hajó lapos kupolája kazettás-rozettás festést kapott, a római Pantheonhoz hasonlóan. Körben Keresztelő Szent János, a gyermekét tartó Madonna, Szent Péter, Szent Pál, Szent József életnagyságú szobrai, Szent Anna és Szűz Mária kettős szoborcsoportja, valamint domborművek láthatók. A vörösmárvány lépcsővel megemelt oltár a templomhajó főtengelyében szabadon áll. A tabernákulum fölött Krisztus töviskoszorúját tartó Madonna szobor.

A hajó alatt itáliai keresztelőkápolnákat idéző, félig földbe süllyesztett kör alakú kripta található, melynek kupoláját nyolc karcsú oszlop tartja. A középen elhelyezett kör alakú márványoltár feszületének mindkét oldalán függ korpusz, így kétoldalt egyszerre két pap mondhatott szentmisét, az egyikük fehér miseruhában az élőkért, másikuk feketében a holtakért. Az oltár latin feliratának magyar fordítása: „Krisztus a világ megváltója, aki saját vérével a megbilincselt lelkeket megszabadította és meg is tisztította.” A kápolna csehboltozatos kerengőjéről közelíthetők meg a szarkofágokat és koporsókat tartalmazó oldalfülkék.

A mauzóleumban nyugszanak

A kriptában az Esterházy család számos jelentős tagja fekszik. A koporsókat és szarkofágokat családonként helyezték el.

  • Esterházy Ferenc gróf (1715–1785): főkancellár, horvát bán
  • Chanclos Mária Josepha grófnő (1741–1810): XVI. Lajos leányának, Mária Terézia Saroltának nevelőnője.
  • Roisin Franciska őrgrófnő (1778–1845): Esterházy Miklós felesége, XVI. Lajos leányának barátnője.
  • Esterházy Pál (1805–1877): 1848-as honvédezredes, a herkályi és nyárasdi csaták hőse, komáromi védő, majd parlamenter. A várfeladás után emigrált, Londonban a szabadságharc magyar menekültjeinek segítője, a honvédegylet elnöke. Iskolaalapító.
  • Esterházy Miksa gróf (1837–1883): a Magyar AC alapítója.
  • Esterházy Mór (1807–1890): római nagykövet, 1861-ben Ferenc József tárca nélküli minisztere.
  • Esterházy Miklós Móric (1855–1925): az ún. néppárt (a katolikus egyház érdekeit képviselő párt) alapítója.
  • Esterházy Pál (1883–1915) első világháborús hősi halott
  • Esterházy Alajos (1883–1916) első világháborús hősi halott
  • Esterházy Péter (1950–2016) Kossuth-díjas író

(Forrás: Wikipédia)

Az Esterházy család egy hercegi és grófi ranggal rendelkező régi magyar főnemesi család. Ismerd meg a család történetét és a legfontosabb kastélyokat!

Látnivalók a környéken

Hol található?

Képek

Ezek is érdekelhetnek