Esterházy család története, kastélyok

Esterházy család története, kastélyok

Az Esterházy család a Salamon nemzetségből eredő hercegi és grófi ranggal rendelkező régi magyar főnemesi család, amely a 17. századtól meghatározó szereppel bírt a magyar történelem során.

Az Esterházyak az idő előrehaladtával egyre nagyobb befolyással bírtak. A legmagasabb rangot Esterházy Móric érte el, aki a 20. század elején rövid ideig Magyarország miniszterelnöke is volt.

Nagyon sok kastélyuk maradt az utókorra: hazánkon kívül Ausztriában, Szlovéniában és Szlovákiában is található Esterházy-kastély.

Esterházy család története

Az Esterházy család első ősének Salamont tartják, akinek két fia, Péter és Illés egy 1238-as okiratban szerepel, ahol apjuk birtokain osztoznak. Ezen állítás szerint Péter az Esterházy családot, míg Illés az Illésházy családot alapította.

A község, ahonnan az Esterházy család a nevét vette, az általános tévhit szerint nem a mai Fertőddel (régi nevén: Eszterháza) áll kapcsolatban, hanem a szlovákiai Illésházával (régi nevén: Esterháza).

A középkor alatt többféle említése is előfordul e család nevének, többek között Estoras, vagy Zerházy.

Az Esterházy család a 16. századtól kezd „felemelkedni”. Ebben az időben élt Ferenc (1533 körül -1604), Pozsony vármegye alispánja. Ő használta először a galántai előnevet édesanyjától, Bessenyei Ilonától örökölt galántai birtokai révén. Ferenc apja, Benedek  volt az első a családban, aki az Esterházy nevet használta.

A családnak három fő- és több mellékága is van. Először Esterházy Ferenc fiai által vált több ágra. Miklós a fraknói ágat, Dániel a cseszneki ágat, Pál (1587-1645) pedig a zólyomi ágat alapította. A család különböző ágai különböző címeket és jogokat kaptak. Így a fraknói ág tatai alága hercegi, a cseklészi alága, a cseszneki és a zólyomi ág grófi rangban állt. A főágak közül a cseszneki szintén két alágra oszlik, mégpedig az idősebb és az erdélyi alágra.

Temetkezési hely

A Bakony lábánál, Ganna településen nyugszik több családtag is az Esterházy-mauzóleumban.

A Szent Kereszt felmagasztalása templom kriptájában a koporsókat és szarkofágokat családonként helyezték el. Ide temették el 2016-ban Esterházy Pétert is.

Nevesebb Esterházy tagok

 • Esterházy I. Pál galántai herceg (1635–1713): Moson vármegye ispánja, Magyarország nádora
 • Esterházy I. Mihály galántai herceg (1671–1721): Sopron vármegye főispánja, Királyi udvarmester Császári és Királyi kamarás Császári és Királyi tanácsos
 • Esterházy II. Miklós (1765-1833): Sopron vármegye főispánja, Magyar királyi nemesi testőrség kapitánya
 • Esterházy III. Pál Antal (1786-1866): a király személye körüli miniszter, Sopron vármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos Császári és Királyi kamarás
 • Esterházy István (1822–1899): galántai gróf, 1848/49-es főhadnagy, országgyűlési képviselő, Pozsony vármegye főispánja
 • Esterházy Mihály (1853–1906): gróf, országgyűlési képviselő, az IBUSZ alapító elnöke
 • Esterházy Móric (1881–1960): Magyarország miniszterelnöke 1917-ben, valóságos belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás
 • Esterházy Péter (1950–2016): Kossuth- és József Attila-díjas magyar író

A legjelentősebb Esterházy-kastélyok

Fertőd

Azt hiszem, a fertődi kastélyról már mindenki hallott. Az egyik legszebb magyar kastélyunk, amelyet „Magyar Versailles”-nak is neveznek.

Az itt lakó Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a 18. század végi Magyarország egyik fő kulturális központja volt a barokk kastély.

Pápa

A város központjában álló U-alakú barokk kastély a 18. században épült, körülötte egy nagy Várkertnek nevezett nagy parkkal.

Szerencsére a 2010-es években az omladozó kastélyból egy régi fényében pompázó épületet varázsoltak. Így ma újra az egyik fő látnivalója a városnak. A tárlatvezetést korhű ruhákba öltözött hölgyek színesítik.

Csákvár

A ma kórházként működő kastély impozáns épülettel és nagy parkkal rendelkezik.

A 18. században épült, majd földrengés miatt újjáépült klasszicista kastélynak 365 helysége volt! Az angolpark is kiemelkedő volt a maga korában: közel 400-féle fafajtát ültettek, amelyekből még ma is látható jónéhány.

Tata

Az Öreg-tó partján lévő kastélyt nemrég újították fel, így múltjához méltóan fogadhatja a vendégeket.

A kastély anno kiemelt helyszínnek számított. Nem egyszer fogadott királyi vendégeket, sőt egy alkalommal, 1809-ben egy nevezetes békeszerződés, a Napóleonnal kötött ún. schönbrunni béke aláírásának helyszíne is volt.

További jelentős kastélyok:

 • Bakonyoszlop, Veszprém vármegye
 • Balatonfüred, Zala vármegye
 • Bécs, Alsó-Ausztria
 • Feketevár vára, Feketevár, Alsó-Ausztria
 • Fertőfehéregyháza, Sopron vármegye
 • Fraknó, Sopron vármegye
 • Galánta, Pozsony vármegye
 • Kabold, Sopron vármegye
 • Kapuvár, Sopron vármegye
 • Kismarton, Sopron vármegye
 • Lakompak, Sopron vármegye
 • Léka, Vas vármegye
 • Salzburg, Salzburg (tartomány)

Ezek is érdekelhetnek