Bory-vár (Székesfehérvár)
| | | |

Bory-vár (Székesfehérvár)

Aki még nem járt a Székesfehérvár Öreghegy nevű részében fekvő Bory-várban, az nem is tudja miből maradt ki. Az egész épület kívül-belül javarészt egy művészember, Bory Jenő csodás alkotása.

Egy péntek kora délután jártam itt, két busznyi turistacsoport is volt a várban. Ez is jelzi, hogy sokan kíváncsiak a Bory-várra, amely engem is lenyűgözött. Ezért is írtam, hogy aki szereti a művészetet és a kastélyokat/várakat, annak kötelező ellátogatni ide!

Bár a nevében vár, de védelmi célokat nem szolgált, így én a várak kategória mellett a kastélyok közé is sorolom.

Bory-vár története

1912-ben Bory Jenő a Székesfehérvárhoz tartozó Mária-völgyben egyholdnyi földet vásárolt hétvégi teleknek, ahol kezdetben gyümölcsfák és szőlő között csak egy borospince állt, présházzal (Mária-völgy akkor még bőven külterületnek számított, mára azonban bekebelezte Öreghegy, Székesfehérvár legnagyobb kertvárosa). A présházat még abban az évben lakássá bővítette, s fölötte műtermet alakított ki. A vár építésébe csak az első világháború után kezdett, amikor sokasodó szobrászi megrendeléseinek honoráriumából erre is tudott költeni. Eleinte csak a helybéliek tudtak az építkezésről, majd 1934-ben a látogatók előtt is megnyitotta az épület kapuit, s akkor vált országosan ismertté. Kezdetben maga a tulajdonos vezette körbe az érdeklődőket, mesélve a vár létrehozásáról és az egyes szakaszok építésének történetéről.

Az építést, a részletek állandó cizellálását, s a második világháború után a helyreállítási munkákat egészen haláláig folytatta. Többnyire egyedül, a két kezére hagyatkozva dolgozott, legfeljebb néhány alkalmi segítséget vett igénybe. Képzett építész volt, mégsem konkrét mérnöki rajzok, inkább a fantázia és az adott terepviszonyokhoz való alkalmazkodás irányították munkájában. A lassan fölnövő falak, tornyok formái, az általuk ölelt terek ugyanannak a művészi elképzelésnek lettek az eredményei, mint a szobrok, így a Bory-vár nem más, mint egy építészeti formákat és méreteket öltő szobrászati műalkotás.

Bory Jenő volt a tervező-építész, az építésvezető, a pallér és a kőműves is,[4] aki segítőkkel, a hagyomány szerint 40 nyáron keresztül, folyamatosan bővítette, szépítette a várat. Valójában azonban 1923-tól 1959-es haláláig dolgozhatott csak rajta, viszont az utómunkálatok 1964-ig tartottak, tehát a Bory-vár építése mintegy 41 évet vett igénybe. Bory Jenőt halála után a műteremben ravatalozták föl.

Bory-vár leírása

A vár a kazamatától a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. Hét torony, harminc kisebb-nagyobb helyiség, köztük három műterem, mindenütt szobrok, képek, régiségek, műtárgyak. Érdekesség, hogy a vár alapanyaga beton, amely anyag alkalmazásában Bory Jenő úttörő volt. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, korlátok, lépcsők, ajtó-, és ablaktokok, medencék, díszkutak, de szobrok és domborművek is.

Alsó kert

A látogató a Mária-völgyben közeledve a várhoz, már messziről látja magasba nyúló, romantikus tornyait. A rácsos kapun a kertbe lépve először a vár makettjével találkozunk. Érdemes a séta megkezdése előtt itt egy kicsit elidőzni – de tegyük mindjárt hozzá: utána is –, mert valójában ilyen áttekinthető módon a valóságban sosem láthatjuk az egészet. A vár felépítését, szerkezetét, az épületegyüttes alkalmazkodását a domboldalon hátrafelé fokozatosan emelkedő terephez, valójában csak itt láthatjuk át. A teraszok, tornyok, átjárók egymáshoz és az egészhez való viszonyát, azaz ennek a monumentális műnek a kompozícióját, szerkezetét itt érthetjük meg.

A vár előterében dús lombú fák, virágos gruppok, zöldek között mindenütt szobrokat, többnyire az időjárási viszonyoknak jól ellenálló, s ezért időálló, a Bory Jenő által kedvelt kvarcbetonba öntött figurákat látunk. Jobb kéz felől a sok között is föltűnik egy monumentális méretű Krisztus-fej, a Bory család síremlékének másodpéldánya, s hozzánk kissé közelebb egy életnagyságú, a földtől éppen elemelkedni akaró, fiatal, sudár női akt, a Kelő napsugár (1923 körül) című bronz figura. Balra hasonló képet mutat a kert. Itt a látványból méreteivel is kiemelkedik egy díszkút, fehér porcelánmozaik-borítású medencével és a közepén vázát tartó, több méter magas oszloppal. A kút egyike a várhoz kötődő legrégebbi emlékeknek: a művész 1913-ban építette mai helyére.

A kút egyike a vár korai történetének
A kút egyike a vár korai történetének

A kert egyébként – séta közben ez végig érezhető és élvezhető – szinte együtt él a vár egész építményével, nemcsak körülöleli az egészet, hanem itt-ott belé is folyik. A teraszokon, az udvarokban fák, bokrok, zöld szigetek, kutak, tavacskák teszik elevenné a látványt.

Kilátás az épület előtti kertre
Kilátás az épület előtti kertre

A rózsakert és a művészgaléria

A kertből széles lépcsősor indul a teraszokon át a vár főépülete felé.

Az alsó teraszon jobbra eredeti, a török hódoltság korából származó, turbános sírköveket látunk. Balra Bory Jenő egy különös, ötágú csillaggal egybekomponált kőkereszttel jelölte meg az 1945-ös harcokban itt elesett szovjet katona sírját.

A teraszon beljebb, a jobb oldali pihenőnél, az ókori klasszikus korok sztéléjét idéző, szabadon álló, betonból épült falon csodálhatjuk meg Bory Jenő tündöklően szép, fiatal feleségéről készült portréját. A szobor alatt, a falra vésett betűkkel, a mester hozzá írt verssorait olvashatjuk.

Hátul, a második terasz támfala alatt, egyfajta panteonként – a középpontban Munkácsy Mihály egész alakos szobrával (ez azonos az 1921-es emlékmű-pályázatra készült tervével) – jórészt kortársainak, művészbarátainak, köztük festőknek: Benczúr Gyulának, Karlovszky Bertalannak, Nádler Róbertnek és másoknak; Hüttl Gyula és Wälder Gyula építészeknek; a színészkirálynő, Blaha Lujza arcmását sorakoztatta föl. Ebben a „panteonban” helyezett el mestere, Strobl Alajos (1856–1926) által készített néhány portét, így a Halászbástya építészét, Schulek Frigyesét és a 19. század két jeles hazai festőjéét, Lotz Károlyét és Székely Bertalanét. Damkó Károly (1872–1955) készítette Strobl Alajosnak ugyancsak itt látható portréját, míg Ligeti Miklós (1871–1944) Szinyei Merse Pál büsztjét.

A panteon előtt, az aranyos mozaikdíszű pádimentumon rövid, kijelentő mondatot olvashatunk: „A kövek beszélnek”. Rövid, de súlyos mondat: benne van a várépítő egész ars poeticája. Ezen túl a mondat tartalma rávilágít Borynak múltat tisztelő, a tartós, megállapodott értékekhez ragaszkodó egész életszemléletére, hosszú pályáját döntően meghatározó művészi magatartására.

Az épület előtti kertrészen vannak híres kortárs alkotók mellszobrai
Az épület előtti kertrészen vannak híres kortárs alkotók mellszobrai

Elefántos udvar

A második terasz a nevét az árkádjai alatt egy gömbön álló, a várat a hátán tartó elefántról kapta. Az elefánttal kisplasztikaként a múzeumlakásban találkozhatunk. Bory Jenő ezzel a művével 1926-ban elnyerte a Halmos Izidor kisplasztikai díjat.

A mellvéden Lehel vezér és Nagy Szulejmán beton szobra áll. Az árkádok hátfalára a mester vörös krétával négy falképet vázolt fel. Ezek négy, az emberiség történetében építészetileg meghatározó korszakot szimbolizálnak: a görög-római kort, a kereszténységet, a hűbériséget és a szocializmus korát.

Az udvar felett árkádos erkély húzódik, mögötte a vár egykori gazdájának műtermével.

Az elefánt "tartja hátán" a várat
Az elefánt „tartja hátán” a várat

Százoszlopos udvar és a történelmi árkádsor

A vár százoszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai, hősök, dalnokok és királyok sorakoznak Álmos vezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Az árkádok alatt látható gipszszobrok, eredeti bronz- és márvány változatai ma is megtalálhatóak Magyarország különböző településein. A kápolnában a Hitvesi szeretet szobra látható.

A két nagy torony között, a várkapun, a fölötte fenyegetően függő, a várúr pallosjogát jelképező hatalmas, rozsdás (de persze, mint a várban csaknem minden, ez is betonból készült) pallos alatt lépünk be az udvar festői terébe. Elegáns, francia ízű park fogad, gondosan nyírt növényekkel, s a közepén vizet köpő békával elevenebbé varázsoló kúttal. A kertet három oldalról határoló szobordíszes várfal és az alatta húzódó árkádos folyosó alkotja, amelynek 103 tartóoszlopáról kapta nevét az udvar.

Az udvar másik bejárata a lakótorony alatt található. A lakótorony Bory Jenő családját szimbolizálja. A legkisebb kupola a legkisebb gyermeket, Györgyöt, a két egyforma betonkupola egy szinttel feljebb az ikerlányokat, Ilonát és Klárát, a kétcsúcsú tető pedig magát a házaspárt. A kakasos az asszony, „mert a hölgyek mindig arra fordulnak amerre a szél fúj” – mondta Bory.

Az árkádsor alatti kerengőben véges-végig, mint egy múzeumi tanulmányi raktárban, a mester összegyűjtötte a hazában szerte fölállított köztéri és templomi plasztikáinak eredeti gipszmintáit.

A lenti árkádsor egyik leghíresebb alkotása A huszár születése szobor
A lenti árkádsor egyik leghíresebb alkotása A huszár születése szobor

Az árkádok fölött – a várfalakon – a művész széles, történelmi alakok szobraival kísért sétahelyet alakított ki. A párosával álló szobrok, akárcsak a vár falai, kvarcbetonból készültek.

A Csúcsos toronytól indulva, a bal oldali szárnyon Álmos vezértől III. Endréig az Árpád-házi királyok sora között vezet utunk. A középső szárnyban a történetíró Anonymus és az Anjou uralkodók tekintenek ránk. A másik oldalon a vegyesházi királyok – úgy mint I. Mátyás, II. Lajos, I. Ferdinánd, Szapolyai János – mellett olyan történelmi és irodalmi hősök szerepelnek, mint Zrínyi, Szondi György két apródja, Tinódi Lantos Sebestyén, Fráter György és Jagelló Izabella királyné.

Lent a százoszlopos udvar, fent a történelmi árkádsor található
Lent a százoszlopos udvar, fent a történelmi árkádsor található

Csúcsos torony

A műteremből kilépve, akár balra – a fő épület, illetve a lakótorony alatti átjárón és a százoszlopos udvaron keresztül –, akár pedig jobbra fordulva – az Elefántos udvaron visszafelé áthaladva – érhetjük el a vár kapuját őrző magas tornyokat. Érdemes fáradságot vállalva mindkettőt megmászni. Nemcsak a városra és messzi környékére nyílik tetejükről pazar kilátás, hanem magát a várat is innen lehet jól áttekinteni.

A Csúcsos torony aljában van az „őrszoba”, ahol egy, talán a 18. század végéről származó, kicsit ugyan provinciális, de a helynek így is történelmi levegőt kölcsönző, festett, fából készült Szent Sebestyén-szobor torzójának szomszédságában látható Bory Jenő Ecce homo (1922) című munkájának gipszmodellje. Bory ezzel a művével nem véletlenül nyerte el 1922-ben, a Műcsarnokban megrendezett kiállítás alkalmából, a komoly szakmai elismerést jelentő Rökk Szilárd-díjat.

A toronyban felfelé haladva az első szint ablakában egy 1905-ös dátum olvasható, majd két emelettel feljebb egy 1907-es. Az első a művészpár megismerkedésének dátuma, a második pedig a két évvel későbbi házasságkötésük dátuma. Az első szintről megközelíthető a történelmi árkádsor, a második szinten egy erkély, míg a negyedik szint maga a torony, ahonnan tiszta időben nemcsak a városig lehet látni, hanem a Vértes és a Bakony vonulatai is jól beazonosíthatóak.

A tetejéről remek kilátás nyílik
A tetejéről remek kilátás nyílik

Zászlós torony

A Zászlós torony lépcsőháza egyike a Bory-vár igazi, nagy építészeti attrakcióinak. A lépcső alatt megállva és onnan fölnézve a csipkeszerűen áttört, üde, pasztelles színekkel festett lépcsőkorlátnak a torony csúcsa felé igyekvő, vagy a torony magasságából visszanézve a dekoratívan fölfelé kerengő, sodróan eleven mozgására – valóban ritka esztétikai élménnyel jár. A betonból, szobrászi térlátással formált lépcsőház bizonyára színek híján is megkapó élményt nyújtana az ide belépő látogató számára, azonban a festőművészetet tanult Bory Klárának (1910–1989) 1932 körül elkészült díszítő festése igazi varázzsal tette gazdagabbá a látványt.

Már maga a lépcsőház festése is csodás
Már maga a lépcsőház festése is csodás

Ennek a toronynak az emeleti pihenőjéből nyílik az úgynevezett „Vagyóczky szoba”, amely Bory Jenő – a főiskolán és nyaranta a várban folyó munkákban is önzetlenül közreműködő, segítő – munkatársáról kapta nevét. Itt van kiállítva Bory Jenőnek egy formailag az athéni Parthenón frízéről ismerős lófeje (1928 körül), amelynek azonban egészen sajátos jelleget kölcsönöz – s ezért különös hatást is – a szobrász által választott márványnak különös, színes anyaga. A szoba ad helyt a várban rendezett időszakos kiállításoknak is.

Vagyóczky szoba időszakos kiállításokkal
Vagyóczky szoba időszakos kiállításokkal

A hitvesi szeretet kápolnája

Lent, az árkádsor középső szárnyának centrumában – egyfajta szándékos szimbólumként, mintegy a várlátogatás végcéljánál – van a „várkápolna”, vagyis A hitvesi szeretet kápolnája. Ennek freskódíszes apszisába állította Bory a hitvesi szeretetnek feleségéről mintázott, egész alakos, ülőszobrát. A különös „szentély” elé, mintegy újabb hangsúlyt adva jelentésének, kétfelől a fal mellé helyezte a Csók (1908) szimmetrikusan megkettőzött kompozícióját.

A hitvesi szeretet szobra feletti freskó sárga színű hölgyei más híres művészek múzsái (köztük Mona Lisa is), akik az irigységtől sárgák, mert őket nem szeretik annyira, mint Bory Jenő a feleségét.

A kápolna Boryné szobrával
A kápolna Boryné szobrával

Képtár

Bory Jenő a vár főépületében, az Elefántos udvar fölött, az emeleti szinten építette meg tágas, nagy szobrok mintázására is alkalmas műtermét és a kisebb kiszolgáló helységeket. Mostanra persze ez az egész – bár őrzi eredeti jellegét – elsősorban múzeum, ahol a mester munkái mellett nem egy barátjának, jó nevű kortárs művészeknek a munkáit is megtalálhatjuk.

A képtár egy része
A képtár egy része

A keskeny belépőn át először egy pompás, oszlopdíszes előtérbe jutunk, amelyet kandallós szobának hívnak. Körben a falakon több sorban mindenütt képeket láthatunk.

A „kandallós szobából” balra egy kisebb, az úgynevezett „rádiós szobába” lépünk. A szoba hátsó fala előtt oszlopos díszű, eklektikus tálalószekrényen apró kisplasztikák egész sorát vehetjük szemügyre. A terem falainak, gyakorlatilag szinte minden szabad felületét képek takarják, s nem egy akad, amelynek már csak festőállványon jutott hely.

Az előtéren áthaladva jutunk el a tulajdonképpeni műterembe. Az ajtón belépve, a kazettás mennyezet alatt egyszeriben föltárul előttünk a tágas, komoly belmagasságú, impozáns valóban „lovagteremhez” méltó tér. Legjelentősebb alkotás a Sebzett hős (1927), a Műegyetem első világháborús hősi halottainak emlékére készült szobor eredeti gipszmodellje.

A képtár legjelentősebb alkotása a Sebzett hős szobor
A képtár legjelentősebb alkotása a Sebzett hős szobor

A nagy teremből tovább, hátrafelé menve jutunk az úgynevezett „sárga szobába”. Ebben a hátsó szobában látható a Bory család családfája is.

(Forrás: Wikipédia)

Látnivalók a környéken

Hol található?

További képek

A légifotós képért köszönet: Civertan légifotó

Ezek is érdekelhetnek